Køleskabslauget

 

Køleskabslauget blev startet af ren og skær nødvendighed. Det var for svært for gaden at holde møder om sommeren, da ingen havde kolde drikke.

Derfor indgik vejen et sponsorat med en der havde et køleskab af sidste nye model….

 

Der er ikke mange regler i lauget, men der er den del møder, hvor der er mødepligt. For det meste er der ugenlige møder, dog flest i weekenden.

Fast ligger dog Opstarten af køleskabet i April og Nedlukningen i Oktober. Der er desuden Afrimningen som ligger omkring Sankt Hans.

 

Af Køleskabslaugets medlemmer kan bl. a. nævnes : Borgmesteren, Sognerådsformanden, Snefogeden, kassereren, samt de menige medlemmer. 

Her er næsten alle samlet.

 

Borgmesteren & Sognerådsformanden samt Gadens Specialværktøj.

 

 

Gadens specialværktøj er flere gange fjernet af lyssky personer, så hvis nogen har set mystiske personer løbe væk eller opføre sig mærkeligt, skriv da venligst til Webmaster@fjordparken.dk .

 

Selve køleskabet har ligeledes været udsat for røveri. Man mener at en udenlandsk bande har specialiseret sig i lige netop den type køleskab. ( Frantz Jaeger Berlin ) Takket være en lynhurtig indsats fra Horsens Politi lykkedes det dog at finde næsten hele indholdet igen, inden det kom på udenlandske hænder.